Học từ vựng tiếng Trung quân sự

1 thượng tá 上校 shàng xiào
2 trung tá 中校 zhōng xiào
3 thiếu tá 少校 shào xiào
4 đại úy 大尉 dà wèi
5 thượng úy 上尉 shàng wèi
6 trung úy 中尉 zhōng wèi
7 thiếu úy 少尉 shào wèi
8 thượng sĩ lục quân 陆军上士 lù jūn shàng shì
9 trung sĩ lục quân 陆军中士 lù jūn zhōng shì
10 hạ sĩ lục quân 陆军下士 lù jūn xià shì

Từ vựng tiếng Trung Quân sự
Từ vựng tiếng Trung Quân sự


11 binh nhất lục quân 陆军一等兵 lù jūn yī děng bīng
12 binh nhì lục quân 陆军二等兵 lù jūn èr děng bīng
13 thượng sĩ hải quân 海军上士 hǎi jūn shàng shì
14 trung sĩ hải quân 海军中士 hǎi jūn zhōng shì
15 hạ sĩ hải quân 海军下士 hǎi jūn xià shì
16 đại tá 大校 dà xiào
17 trung tướng 中将 zhōng jiāng
18 thiếu tướng 少将 shào jiāng
19 chuẩn tướng 准将 zhǔn jiāng
20 thượng tướng hải quân 海军上将 hǎi jūn shàng jiāng
21 thượng tướng 上将 shàng jiāng
22 tướng quân 将军 jiāng jūn
23 nguyên soái 元帅 yuán shuài
24 quân hàm 军衔 jūn xián
25 vũ khí hạt nhân 核武器 hé wǔ qì
26 vũ khí hóa học 化学武器 huà xué wǔ qì
27 vũ khí nguyên tử 原子武器 yuán zǐ wǔ qì
28 vũ khí thông thường 常规武器 cháng guī wǔ qì
29 vũ khí vi trùng 细菌武器 xì jūn wǔ qì
30 vũ khí sinh học 生物武器 shēng wù wǔ qì
31 tân binh không quân 空军新兵 kōng jūn xīn bīng
32 binh nhì không quân 空军二等兵 kōng jūn èr děng bīng
33 binh nhất không quân 空军一等兵 kōng jūn yī děng bīng
34 hạ sĩ không quân 空军下士 kōng jūn xià shì
35 binh nhất hải quân 海军一等兵 hǎi jūn yī děng bīng
36 binh nhì hải quân 海军二等兵 hǎi jūn èr děng bīng
37 thượng sĩ không quân 空军上士 kōng jūn shàng shì
38 trung sĩ không quân 空军中士 kōng jūn zhōng shì

Học Từ vựng tiếng Trung trong quân sự

SHARE
Previous articleTuyển tập 80 câu thành ngữ thông dụng trong tiếng Trung
Next articleTuyển tập 120 câu tiếng Trung ngắn hàng ngày thường dùng (P1)
Tôi thích viết những gì về giáo dục đặc biệt là viết cho trẻ em và dạy học tiếng Trung, - Tôi là giáo viên dạy tiếng Trung và tôi hiểu những khó khăn mà các bạn sinh viên đang gặp phải và tất nhiên chúng ta sẽ cùng mổ sẻ và giải quyết nó. - BlogHoctiengTrung.Com hoạt động với một mục tiêu duy nhất là duy trì và phổ biến kiến thức học tiếng Trung dành cho người Việt. Để duy trì mục tiêu này tôi đã và vẫn đang tiếp tục tạo ra các nội dung bổ ích nhất, dễ hiểu nhất dành cho đọc giả.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here